HỌ LẠI CÃI NHAU


Đúng! Họ vừa cãi nhau một trận long trời lở đất, em tôi vừa gọi báo lúc chiều…

Sống chung gần 30 năm, hiểu hết tính nết của nhau mà vẫn cãi nhau…

Cãi nhau suốt gần 30 năm…

Hôm nay tôi thật mệt mõi, chẳng muốn làm gì cả…

Nếu cách họ cãi nhau bình thường thì tôi không nói,đằng này lại dùng những lời lẽ nặng nề, khó nghe,tại sao lại không ngồi xuống,nói chuyện bình tĩnh, phân tích những cái đúng- sai…

Tôi tội nghiệp em tôi,nó còn trẻ để hiểu được những vấn đề sâu sắc,tội nghiệp bà Nội,tuổi đã cao lại phải nghe những ngôn từ khó nghe của con cái…

Ôi! Người lớn…

Ước gì tôi có thể về nhà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s