XONG RỒI


Sáng nay xong hết mọi việc rồi, cãi nhau cho đã rồi lại ôm nhau khóc!

Ôi cái bọn người lớn!

Chỉ khổ thân cho những người xung quanh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s