Nếu anh biết


  Anh nếu biết,

 Cuộc đời là thế ấy,

 Còn gì đâu vướn bận ở lòng anh.

Ai cười vui năm trước,

Ai khổ đau tháng này,

 Ai tiền rừng bạc bể,

Ai bát cơm khó đầy,

Ai vinh quang tột đỉnh,

 Ai tủi nhục cùng đồ ?

Dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi,

Năm tháng mang đi, đi kiếp người.

 Đâu tá những ai, ai cố giữ,

Còn chăng chỉ thấy một nắm mồ.

Hồ thu nước trong vắt,

 Vầng trăng hiện sáng ngời.

Trẻ thơ đua nhau vớt,

Vớt mấy tay vẫn không.

Thôi đừng ngây thơ nữa,

Ngữa mặt nhìn trời trong.

Ô kìa ! Vằng vặc trăng đêm vắng,

 Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.

Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,

 Còn đâu run rẫy, lặng tìm trăng,

 Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,

 Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.

 Thường Chiếu, 1989 __________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s