NGHIÊN CỨU CHÊ PHẨM E.M TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO QUẢN VỎ ĐẦU TÔM


KẾ QUẢ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM THỬ  E.M TRONG KHỬ MÙI VÀ BẢO QUẢN ĐẦU TÔM

1. Phương tiện và phương pháp

1.1. Phương tiện

1.1.1. Dụng cụ, thiết bị:

Chế phẩm E.M,

Các trang thiết bị nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ.

1.1.2.Địa điểm nghiên cứu:

Công Ty Tây Long, Khu công nghiệp Trà nóc, Cần Thơ.

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Thí nghiệm xử lý môi trường nhà máy

Bố trí thí nghiệm

   + Xử lý cống rãnh

Pha E.M thứ cấp theo tỷ lệ: E.M gốc, mật đường,  H2O : 1: 1: 50

Tạt E.M thứ cấp vào cống rãnh nhà máy theo tỷ lệ 1/500. Tạt vào lúc trưa.

   + Xử lý ô nhiễm không khí:

Phun E.M thứ cấp vào không khí sau khi đã pha loãng theo tỷ lệ ½ .

1.2.2.Thí nghiệm xác định hàm lượng E.M và thời gian ủ trên đầu tôm

Bố trí thí nghiệm

Pha E.M thứ cấp theo tỷ lệ: E.M gốc, mật đường,  H2O : 1: 1: 50

Sử dụng EM thứ cấp cho các thí nghiệm sau

Nghiệm thức 1 (đối chứng):  0.5 kg đầu tôm

Nghiệm thức 2: 1 kg đầu tôm + 40 ml E.M

Nghiệm thức 3: 1 kg đầu tôm + 60 ml E.M

Nghiệm thức 4: 1 kg đầu tôm + 80 ml E.M

Nghiệm thức 5: 1 kg đầu tôm + 100 ml E.M

Đánh giá cảm quan: màu sắc, mùi, khả năng phân hủy đầu tôm ở 3h, 6h, 9h, 12h, 24h. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần nhằm đảm bảo độ chính xác cao.

2.  Kết quả nghiên cứu

2.1. Thí nghiệm xử lý mùi hôi nhà máy

Bảng 1.  Kết quả xử lý môi trường

STT

Mẫu và chỉ tiêu

phân tích, đơn vị tính

Kết quả

trước xử lý

Kết quả sau xử lý

Tỷ lệ

giảm (%)

1

Khí: H2S (mg/m3)

0,072

0,038

44.5

2

Nước thải:

– TSS (mg/l)

180

102

38.5

 

– COD(mg/l)

397

235

34

 

– BOD5(mg/l)

210

120

37,5

 

– Ntổng(mg/l)

675

354

38.5

 

– Ptổng(mg/l)

54

42

15

 

– N-NH3(mg/l)

326

276

10

 

-Coliforrm       (MPN/100ml)

28.104

15.104

45

Nhận xét:

Qua những số liệu nghiên cứu cho thấy chế phẩm E.M có hiệu quả trong việc xử lý môi trường. Tuy nhiên nguyên lý hoạt động của E.M là ức chế các vi sinh vật có hại nên khả năng xử lý ô nhiễm do bụi gây ra còn hạn chế.

Bảng 2.  đánh giá cảm quan mùi hôi của vỏ tôm sau khi xử lý bằng E.M

                      Thời gian (h)

Nghiệm thức

3

6

9

12

24

1

 +

 –

 –

 –

 –

2

 +++

 ++

 +

 –

 –

3

 +++

 ++

 ++

 ++

 –

4

 +++

 +++

 ++

 ++

 –

5

 +++

 +++

 +++

 +++

 +

Ghi chú: (-): có mùi hôi nồng, (+): có mùi hôi nhẹ, (++): không mùi hôi, (+++): mùi dịu, đặc trưng cho chế phẩm E.M.

Nhận xét:

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy chế phẩm E.M có khả năng ức chế vi sinh vật gây mùi trên vỏ tôm, tùy theo liều lượng sử dụng mà cho kết quả khác nhau. Ở thời gian 3 h sử dụng E.M, không có dấu hiệu phân hủy của vỏ tôm. Với nghiệm thức 5: 1 kg đầu tôm + 100 ml E.M, khả năng khử mùi và bảo quản vỏ đầu tôm được đánh giá là tối ưu hơn cả. Sau 12h ngâm chế phẩm E.M ở nồng độ trên, vỏ tôm không bốc mùi và đặc biệt hạn chế ruồi nhặng bâu vào.

3. Giá thành sản phẩm 

Giá thành 1 lít E.M thứ cấp

SP

ĐVT

Số lượng (lit)

Đơn giá (VND)

Thành tiền

E.M gốc

lit

0.02

48,000

960

Mật đường

Kg

0.02

6,000

120

NƯỚC

lit

0.96

 

 

 

 

 

Tổng Cộng:

1,080 VND

Ta sử dụng E.M bảo quản vỏ tôm với liều lượng 100ml E.M thứ cấp/ 1 kg vỏ tôm. Do đó chi phí cho bảo quản chỉ tốn 108 VND/ 1 kg vỏ tôm. (Giá chưa kể khấu hao).

4. Kết luận

Chế phẩm E.M (Effective microorganisms) là chế phẩm sinh học tập hợp các loài vi sinh vật có ích như: vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm mốc… sống cộng sinh trong cùng môi trường có hiệu quả tác động, như: bổ sung vi sinh vật cho đất; Cải thiện môi trường lý, hóa, sinh đất và tiêu diệt tác nhân gây bệnh, sâu hại trong đất; Xử lý rác thải, khử mùi hôi của rác, nước thải; Tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; Tăng hiệu lực sử dụng các chất hữu cơ làm phân bón.

Nghiên cứu đã chứng minh được có thể sử dụng chế phẩm E.M trong xử lý môi trường và bảo quản vỏ tôm với giá thành thấp, hiệu quả cao.

              Chi tiết sản phẩm xin liên hệ Mr Duy: 0983.973.379.

  

 

 

 

  

 

 

Advertisements

One thought on “NGHIÊN CỨU CHÊ PHẨM E.M TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO QUẢN VỎ ĐẦU TÔM”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s