II- Thành ph…


II- Thành phần và quá trình hoạt động của các vi sinh vật trong chế phẩm EM

    Trong chế phẩm EM có khoảng 80 loài vi sinh vật cả kỵ khí và hiếm khí thuộc 10 chi khác nhau. Chúng bao gồm các vi khuẩn quang hợp (tổng hợp  ra chất hữu cơ từ CO2 và H20), vi khuẩn cố định Nitơ (sử dụng chất hữu cơ của vi khuẩn quang hợp để chuyển N2 trong không khí thành các hợp chất Nitơ), xạ khuẩn (sản sinh chất kháng sinh ức chế vi sinh vật gây bệnh và phân giải chất hữu cơ), vi khuẩn lactic (chuyển hoá thức ăn khó tiêu thành thức ăn dễ tiêu), nấm men (sản sinh vitamin và các axit amin). Các vi sinh vật trong chế phẩm EM tạo ra một hệ thống vi sinh thái với nhau, chúng hỗ trợ lẫn nhau, cùng sinh trưởng và phát triển.

1-Vi khuẩn quang hợp

      Vi khuẩn quang hợp là nhóm vi khuẩn tự dưỡng quang năng có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển thành năng lượng hoá học trong các liên kết cao năng của cơ thể. Năng lượng này được dùng để đồng hoá CO2 trong không khí tạo nên chất hữu cơ. Vi khuẩn quang hợp có sắc tố quang hợp trong tế bào nhưng sắc tố quang hợp ở vi khuẩn không phải Clorofil như ở cây xanh mà bao gồm nhiều loại khác nhau như Bacteriochlorofil a, b, c, e, g…mỗi loại có một phổ hấp thụ ánh sáng riêng.

           Vi khuẩn quang hợp chiếm tỉ lệ lớn nhất trong chế phẩm EM và nó cũng giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hoạt động. Vi khuẩn quang hợp tổng hợp nên các chất có lợi như axit amin, hormon sinh trưởng, đường và các chất hoạt động sinh học khác. Tất cả chúng thúc đẩy cho sự sinh trưởng, phát triển cuả thực vật do quá trình hấp thụ trực tiếp vào cơ thể. Mặt khác các sản phẩm trao đổi chất của vi khuẩn quang hợp đồng thời cũng là chất dinh dưỡng cho các vi sinh vật đất khác. Như vậy vi khuẩn quang hợp được bổ xung trong đất phát triển tốt sẽ góp phần vào quá trình thúc đẩy các vi sinh vật phát triển và làm tăng thêm hiệu quả hoạt động của vi sinh vật đó. Ví dụ: vi khuẩn quang hợp đã tổng hợp nên axit amin là hợp chất nitơ làm chất nền cho nấm VA (Vesiccular Abuscula) trong vùng rễ của thực vật phát triển. NấmVA có tác dụng lớn trong việc hoà tan photpho cho cây hấp thụ, đồng thời cũng tham gia tăng cường khả năng cố định nitơ cùng với vi khuẩn cố định đạm cho các cây họ đậu.

2-Vi khuẩn Lactic

      Vi khuẩn Lactic thuộc vi khuẩn Gram (+) không tạo bào tử, hầu hết không di động, có hình thái khác nhau. Vi khuẩn lactic lên men kị khí bắt buộc, tuy nhiên chúng cũng có thể sinh trưởng được là khi có mặt O2 đó là vi khuẩn sống từ kỵ khí tới vi hiếu khí. Vi khuẩn lactic thu nhận năng lượng nhờ quá trình phân giải kị khí đường, hyđrat cacbon với sự tích luỹ axit lactic trong môi trường. Người ta đã ứng dụng quá trình lên men lactic rất rộng rãi để chế biến thức ăn chua, ủ chua thức ăn cho gia súc, sản xuất axit lactic. Chính vì vậy vi khuẩn lactic được đưa vào chế phẩm EM với mục đích chủ yếu để chuyển hoá thức ăn khó tiêu thành thức ăn dễ tiêu. Sau đây là những hoạt động của vi khuẩn lactic trong chế phẩm EM.

      –  Chuyển hoá các thức ăn khó tiêu thành thức ăn dễ tiêu

      – Vi khuẩn lactic sinh axit lactic, là chất khử trùng mạnh, nó tiêu diệt các vi sinh vật có hại và làm tăng sự phân huỷ của các chất hữu cơ.

     – Vi khuẩn lactic làm tăng sự phân cắt các hợp chất hữu cơ như xenlluloza sau đó lên men chúng mà không gây ảnh hưởng có hại nào từ các chất hữu cơ không phân huỷ.

     – Vi khuẩn lactic có khả năng tiêu diệt sự hoạt động và truyền giống, của Fusarium, là loài gây bệnh cho mùa màng (như làm yếu cây trồng, gia tăng mầm bệnh)

 

3-Xạ khuẩn

     Xạ khuẩn là loại trung gian giữa vi khuẩn và nấm thuộc nhóm Prokaryota. Đa số xạ khuẩn có cấu tạo dạng sợi, sợi liên kết với nhau tạo thành khuẩn lạc phân nhánh phức tạp nhưng toàn bộ hệ sợi chỉ là một tế bào có nhiều nhánh, không có vách ngăn ngang. Xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong đất và trong chế phẩm EM (sau vi khuẩn và nấm). Chúng tham gia vào quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất như xenlluloza, tinh bột, góp phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Do đặc tính này nên chế phẩm EM còn được ứng dụng trong quá trình chế biến phân huỷ rác. Xạ khuẩn còn sản sinh ra các chất kháng sinh từ quá trình trao đổi chất của vi khuẩn quang hợp và các chất hữu cơ trong môi trường. Chất kháng sinh này có tác dụng diệt nấm và vi khuẩn gây hại.

4- Nấm men

       Nấm men thuộc vi nấm, có cấu trúc đơn bào. Nấm men tham gia vào các quá trình chuyển hoá vật chất, phân huỷ các chất hữu cơ trong đất. Nấm men còn tổng hợp các chất kháng sinh có ích cho sự sinh trưởng của cây trồng từ axit amin và đường được tạo thành trong quá trình trao đổi chất của vi khuẩn quang hợp. Các chất có hoạt tính sinh học như hocmon và enzym do nấm men tạo ra thúc đẩy tế bào hoạt động và phân nhánh rễ cây. Những chất được tạo thành trong quá trình trao đổi chất thì lại là nguồn dinh dưỡng cho các vi sinh vật hữu hiệu khác như vi khuẩn lactic và xạ khuẩn.

       Ngoài các hoạt tính sinh lý, bản thân tế bào nấm men có rất nhiều loại vitamin và các axit amin, đặc biệt là các axit amin không thay thế. Do đặc tính này nên chế phẩm EM còn dùng để bổ xung cùng với thức ăn cho gia súc tạo năng suất cao.

 

5- Nấm sợi

      Cơ thể nấm sợi đa bào có cấu tạo hình sợi phân nhánh, tạo thành một hệ sợi chằng chịt phát triển rất nhanh gọi là khuẩn ti thể hay hệ sợi nấm. Nấm sợi còn gọi là nấm sản sinh men cũng tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất ở trong đất cùng với các vi sinh vật khác. Nấm sản sinh men như Aspergillus, Pennicillium nhanh chóng phân huỷ chất hữu cơ tạo alcol, este và chất kháng sinh. Do vậy chúng có thể khử được mùi hôi của rác, nước thải, khử được chất độc và bảo vệ khỏi sự phá hoại của sâu bọ và ruồi nhặng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s